Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD
search
 • Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD
 • Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD
 • Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD
 • Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD
 • Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD

Łączność - Szkolenie samolotowe EASA + CD

87,90 zł
Brutto
Ilość

O książce

"Łączność" to kolejny podręcznik z serii wydawnictwa Pileus - Szkolenie samolotowe EASA. Zawartość publikacji jest w pełni zgodna z sylabusem Part - FCL w zakresie szkolenia do licencji pilota samolotowego liniowego ATPL. Tym samym obejmuje materiał wymagany przy szkoleniu do licencji turystycznej PPL oraz licencji zawodowej CPL. Publikacja będzie pomocna także przy szkoleniu użytkowników radiostacji innych specjalności - informatorów FIS, kontrolerów ATC, dyspozytorów lotniczych, pracowników firm handlingowych.

W skład podręcznika wchodzą zagadnienia:

 • Wiadomości podstawowe;
 • Łączność w lotach VFR;
 • Łączność w lotach IFR;
 • Płyta CD z przykładami. 

Atutem podręcznika jest przedstawienie zasad prowadzenia korespondencji równolegle w języku polskim i angielskim. Zawarte w treści przykłady i rysunki przyspieszają proces nauki.

O płycie CD

Dołączona płyta CD pozwala "osłuchać" się z niemal wszystkimi przykładami podręcznika. Zawiera ponad 2 godziny frazeologii lotniczej. Nagrany materiał został poddany obróbce dźwięku w taki sposób, aby pokazać jak ważne jest stosowanie standardowych zwrotów w celu poprawnego przekazania treści depeszy. Radiowy kanał łączności, nie gwarantuje dobrej jakości transmisji głosu. Na płycie CD osiągnięto to między innymi poprzez delikatne zmniejszenie czytelności głosu lektora, który wciela się w rolę kontrolera (osoby, którą słyszy najczęściej w radiu pilot). Przedstawione przykłady "transmitowane" są w różnym tempie oddając odmienne sposoby mówienia, które pilot ma szanse usłyszeć i wypowiadać wykonując loty w przestrzeni powietrznej.

Płyta CD zawiera także lekcję pomagającą przygotować się do państwowych egzaminów z języka angielskiego dla pilotów oraz kontrolerów. Zawarty na niej materiał obejmuje specjalistyczne słownictwo używane na co dzień w różnych sytuacjach na lotnisku i w kabinie.

O autorze

Rafał Laskowski - wychowanek dwóch aeroklubów, absolwent Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Na co dzień pilot PLL LOT. W przeszłości pełnił funkcję Szefa Instruktorów Szkolenia Teoretycznego regionalnej linii lotniczej Eurolot, aktualnie kieruje szkoleniami w Ośrodku Szkolenia Lotniczego PILEUS. Wykładowca szkoleń dla pilotów samolotowych i dyspozytorów lotniczych.

 

SPIS TREŚCI 

Część 1 - Wiadomości podstawowe

Rozdział 1 - Zasada działania radiostacji

 • Elektrony
 • Prąd elektryczny
 • Fala elektromagnetyczna
 • Fala radiowa
 • Pasmo radiowe
 • Tłumienie fal radiowych
 • Polaryzacja
 • Suma sygnałów
 • Modulacja fali nośnej
 • Modulacja amplitudy (AM)
 • Modulacja częstotliwości (FM)
 • Wstęgi boczne
 • Typy emisji
 • Anteny lotnicze
 • Propagacja fal radiowych
 • Atmosfera ziemska
 • Propagacja fal krótkich (HF)
 • Propagacja fal ultrakrótkich (VHF)

Rozdział 2 - Zagadnienia podstawowe

 • Kody Q w łączności RTF
 • Kategorie depesz
 • Częstotliwości radiowe
 • Zakresy
 • Separacje międzykanałowe

Rozdział 3 - Słowa, cyfry i wyrażenia

 • Technika nadawania
 • Nadawanie i wymowa
 • Litery
 • Cyfry
 • Kody transpondera
 • Nadawanie czasu
 • Częstotliwości radiowe w korespondencji
 • Standardowe zwroty i wyrażenia
 • Znaki wywoławcze stacji lotniczych
 • Znaki wywoławcze statku powietrznego
 • Zmiana znaku wywoławczego

Rozdział 4 - Podstawowe procedury łączności

 • Nawiązywanie i utrzymanie łączności
 • Powtórzenie depeszy
 • Przekazywanie łączności
 • Udzielanie zezwoleń i potwierdzanie odbioru
 • Procedury sprawdzenia łączności

Część 2 - Łączność w lotach VFR

Rozdział 5 - Procedury lotniskowe

 • Uruchomienie silnika oraz informacje odlotowe
 • Lotnisko kontrolowane - ATIS dostępny
 • Lotnisko kontrolowane - ATIS niedostępny
 • Opóźnienie odlotu
 • Lotnisko niekontrolowane
 • Instrukcje kołowania
 • Brak wyznaczonych dróg kołowania
 • Kołowanie po większych portach lotniczych
 • Instrukcje związane ze startem
 • Zezwolenia warunkowe
 • Zezwolenia połączone z instrukcjami odlotowymi
 • Przerwanie startu

Rozdział 6 - Procedury w locie

 • Krąg nadlotniskowy
 • Oczekiwanie w powietrzu
 • Budowa kręgu bez łączności
 • Podejście końcowe i lądowanie
 • Niski przelot
 • Niskie podejście
 • Konwojer
 • Przejście na drugi krąg
 • Korespondencja po lądowaniu
 • Odloty VFR
 • Przyloty VFR
 • Frazeologia ze służbami radarowymi
 • Identyfikacja radarowa
 • Wektorowanie
 • Informacja o ruchu i akcja omijania
 • Wykorzystanie radaru wtórnego (transpondera)

Rozdział 7 - Pogoda na lotnisku

 • Informacja lotniskowa
 • Obserwacja meteorologiczna
 • Kierunek i prędkość wiatru przyziemnego
 • Widzialność pozioma
 • Bieżąca pogoda
 • Chmury
 • Temperatura powietrza i temperatura punktu rosy
 • Ciśnienie QNH
 • Informacje dodatkowe
 • Rozgłaszanie informacji meteorologicznych
 • ATIS
 • VOLMET
 • FIS

Rozdział 8 - Utrata łączności

 • Utrata łączności w locie VFR
 • Procedury lotu po utracie łączności locie VFR
 • Procedury lokalne po utracie łączności

Rozdział 9 - Sytuacje niebezpieczne i naglące

 •  Priorytety czynności w kabinie
 • Definicja sytuacji niebezpiecznej i naglącej
 • Sytuacja niebezpieczna
 • Sytuacja nagląca
 • Częstotliwość i pierwszeństwo
 • Depesza i działania w niebezpieczeństwie
 • Działania w niebezpieczeństwie
 • Cisza radiowa
 • Depesza i działania w sytuacji naglącej
 • Odbiór korespondencji o sytuacji niebezpiecznej lub naglącej
 • Transport medyczny

Część 3 - Łączność w lotach IFR

Rozdział 10 - Procedury lotniskowe

 • Informacje odlotowe i uruchomienie silnika
 • Podział służb na lotnisku
 • Warunki meteorologiczne
 • Zgoda na lot
 • Uruchomienie silnika
 • Wypychanie lub power-back
 • Kołowanie
 • Kołowanie przed startem
 • Kołowanie po lądowaniu
 • Hot spot
 • Poprzeczka zatrzymania

Rozdział 11 - Procedury w locie

 • Odloty IFR
 • Kontrola obszaru
 • Zmiana wysokości
 • Zmniejszenie prędkości na trasie przelotu
 • Przyloty IFR
 • Brak służby zbliżania
 • Przylot pod nadzorem służby zbliżania
 • Wektorowanie do podejścia końcowego
 • Podejście z widocznością
 • Holding
 • Przejście z lotu IFR do lotu VFR

Rozdział 12 - Utrata łączności

 • Utrata łączności i próba jej odzyskania w locie IFR
 • Ogólne procedury lotu po utracie łączności w lotach IFR
 • Odstępstwa od procedur ogólnych na świecie
 • Procedury lokalne

Rozdział 13 - Sytuacje szczególne w lotach IFR

 • Zniżanie awaryjne
 • Unikanie kolizji
 • Reakcja załogi
 • Groźne zjawiska atmosferyczne
 • Burze
 • Turbulencja i oblodzenie

Dodatki

Schematy depesz lotniczych

 • Legenda
 • Określenie poziomów oraz wysokości
 • Zmiany poziomu i prędkości pionowe
 • Meldunki
 • Przekazywanie kontroli i/lub zmiana częstotliwości
 • Separacja międzykanałowa 8,33 khz
 • Zmiana znaku wywoławczego
 • Informacje o ruchu lotniczym
 • Informacja o warunkach meteorologicznych
 • Meldowanie pozycji
 • Meldunki dodatkowe
 • Informacje lotniskowe
 • Informacje lotniskowe (kontynuacja)
 • Stan operacyjny pomocy wzrokowych i nawigacyjnych (niewzrokowych)
 • Operacje lotnicze w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimalnymi separacjami pionowymi (RVSM)
 • Status GNSS
 • Wydawanie zezwoleń przez służby kontroli obszaru
 • Podawanie trasy i granicy zezwolenia
 • Utrzymywanie określonych poziomów
 • Określanie poziomów przelotu
 • Instrukcje odlotu
 • Instrukcje podejścia do lądowania
 • Zezwolenia związane z oczekiwaniem
 • Przewidywany czas podejścia
 • Wizualna identyfikacja statku powietrznego
 • Procedury uruchamiania silników
 • Procedury wypychania statku powietrznego (ang. pushback)
 • Prośba o warunki lotniskowe (gdy ATIS nie dostępny)
 • Procedury kołowania
 • Zatrzymanie i oczekiwanie podczas kołowania
 • Przygotowanie do startu i zajęcie drogi startowej
 • Zezwolenie na start
 • Instrukcje po starcie
 • Wejście w krąg nadlotniskowy
 • W kręgu nadlotniskowym
 • Instrukcje dotyczące podejścia
 • Zezwolenie na lądowanie
 • Oczekiwanie statku powietrznego w locie VFR
 • Nieudane podejście
 • Informacje przekazywane statkom powietrznym w sytuacjach szczególnych
 • Zwolnienie drogi startowej i łączność po lądowaniu
 • Identyfikacja statku powietrznego
 • Stosowanie CPDLC
 • Ogólne instrukcje wektorowania (używane także w lotach VFR)
 • Zakończenie wektorowania
 • Manewry
 • Kontrola prędkości
 • Meldowanie pozycji
 • Informacje o ruchu i akcje zapobiegawcze
 • Utrata łączności
 • Zakończenie służby radarowej lub pogorszenie charakterystyk wyposażenia radarowego
 • Wektorowanie do podejścia
 • Frazeologia związana z transponderem oraz ADS-B
 • Frazeologia alarmowa

Płyta CD

 • Przykłady audio
 • Lekcja Aviation English
 • SuperMemo UX
 • Instalacja lekcji Aviation English
 • Korzystanie z lekcji

Opis

Oprawa
miękka
Ilość stron
292 + płyta CD
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski