Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA
search
 • Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA
 • Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA
 • Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA
 • Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA
 • Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA

Osiągi, wyważenie i planowanie lotu - Szkolenie samolotowe EASA

87,90 zł
Brutto
Ilość

O książce

"Osiągi, wyważenie i planowanie lotu" to pierwszy podręcznik z planowanej serii wydawnictwa Pileus - Szkolenie samolotowe EASA. Zawartość publikacji jest w pełni zgodna z sylabusem Part - FCL w zakresie szkolenia do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A). Autor poszerzył podręcznik o wybrane zagadnienia, których znajomość wymagana jest od pilotów zawodowych i liniowych. Lektura publikacji może zaciekawić też wszystkie osoby związane z operacjami lotniczymi - informatorów FIS, kontrolerów ATC, dyspozytorów lotniczych, pracowników firm handlingowych. W skład podręcznika wchodzą zagadnienia:

 • Masa i wyważenie;
 • Osiągi;
 • Planowanie i monitorowanie lotu.

Atutem podręcznika jest oparcie się na najnowszych prawnych regulacjach europejskich. Zawiera wiele rysunków, wykresów i tabel, które pozwalają łatwiej przyswajać lotniczą wiedzę. Pozycja obowiązkowa na półce każdej osoby związanej z lotnictwem.

O autorze

Rafał Laskowski - wychowanek dwóch aeroklubów, absolwent Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Na co dzień pilot PLL LOT. W przeszłości pełnił funkcję Szefa Instruktorów Szkolenia Teoretycznego regionalnej linii lotniczej Eurolot, aktualnie kieruje szkoleniami w Ośrodku Szkolenia Lotniczego PILEUS. Wykładowca szkoleń dla pilotów samolotowych i dyspozytorów lotniczych.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 0 - Definicje i europejskie regulacje prawne

 • EASA
 • Przepisy dla operacji lotniczych
 • Definicja skomplikowanego statku powietrznego
 • Wprowadzanie regulacji EASA w Polsce
 • Definicje ICAO i EASA

Część 1 - Masa i wyważenie

Rozdział 1 - Ograniczenia masy i środka ciężkości

 • Znaczenie ograniczeń strukturalnych
 • Znaczenie ograniczeń osiągowych
 • Znaczenie ograniczenia położenia środka ciężkości

Rozdział 2 - Masa

 • Skutki przekroczenia masy
 • Definicje mas
 • Ograniczenia przedziałów bagażowych
 • Obliczanie mas
 • Określanie masy ładunku, użycie standardowych mas pasażerów, bagażu i załogi

Rozdział 3 - Środek ciężkości

 • Warunki równowagi
 • Podstawy obliczeń środka ciężkości
 • Definicja środka ciężkości samolotu
 • Położenie środka ciężkości, a zachowanie sterowności
 • Położenie środka ciężkości, a zachowanie stateczności
 • Efekty przekroczenia granicznych limitów

Rozdział 4 - Dokumentacja masy i wyważenia

 • Płaszczyzna odniesienia na samolocie
 • Pozycja środka ciężkości jako dystans od płaszczyzny odniesienia
 • Obwiednia dopuszczalnego położenia środka ciężkości
 • Dokumentacja samolotu

Rozdział 5 - Określanie pozycji środka ciężkości samolotu

 • Samolot teoretyczny klasy SEP(L)
 • Metoda arytmetyczna
 • Metoda graficzna
 • Arkusz masy i wyważenia

Część 2 - Osiągi

Rozdział 6 - Osiągi a regulacje

 • Przepisy budowy
 • Klasy osiągów
 • Fazy lotu

Rozdział 7 - Start

 • Fazy startu
 • Wpływ masy samolotu
 • Wpływ wiatru
 • Wpływ gęstości powietrza
 • Wpływ nachylenia drogi startowej
 • Rodzaj i stan drogi startowej

Rozdział 8 - Wznoszenie

 • Rozkład sił
 • Definicja gradientu
 • Istotne prędkości na wznoszeniu
 • Wpływ masy
 • Wpływ wiatru
 • Wpływ wysokości gęstościowej

Rozdział 9 - Wysokość przelotowa

 • Rozkład sił
 • Wpływ masy
 • Wpływ wysokości gęstościowej
 • Maksymalna długotrwałość lotu
 • Prędkość maksymalnego zasięgu

Rozdział 10 - Zniżanie

 • Zniżanie z użyciem ciągu silnika - rozkład sił
 • Szybowanie bez użycia ciągu silnika - rozkład sił
 • Prędkość optymalnego zniżania
 • Prędkość optymalnego szybowania
 • Wpływ wiatru
 • Wpływ masy

Rozdział 11 - Podejście do lądowania i lądowanie

 • Dystans i prędkość lądowania
 • Ustawienie klap
 • Wpływ masy
 • Wpływ wiatru
 • Stan nawierzchni drogi startowej
 • Nachylenie drogi startowej
 • Wpływ gęstości powietrza

Rozdział 12 - Osiągi - samoloty jednosilnikowe tłokowe (SEP) 

 • Przewóz komercyjny
 • Bazowa długość startu - wykres z instrukcji samolotu
 • Prędkość przelotowa - wykres z instrukcji samolotu
 • Zasięg - wykres z instrukcji samolotu
 • Długotrwałość lotu - wykres z instrukcji samolotu
 • Bazowa długość lądowania - wykres z instrukcji samolotu
 • Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu samolotów skomplikowanych
 • Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu samolotów innych niż skomplikowane

Część 3 - Planowanie i monitorowanie lotu

Rozdział 13 - Planowanie lotu VFR

 • Proponowana metodyka
 • Mapa VFR
 • Katalogi i mapy lotnisk
 • Planowanie częstotliwości radiowych i radiowonawigacyjnych
 • Wypełnianie nawigacyjnego planu lotu
 • Obliczenie nawigacyjnego trójkąta prędkości przy pomocy kalkulatora © Jeppesen CR3
 • Przepisy dotyczące lotów VFR

Rozdział 14 - Planowanie paliwa

 • Minimalna ilość paliwa
 • Przewóz niekomercyjny
 • Przewóz komercyjny
 • Wypełnianie bloku paliwowego nawigacyjnego planu lotu w niekomercyjnej operacji VFR

Rozdział 15 - AIP, NOTAM i struktura przestrzeni powietrznej

 • Zbiór Informacji Lotniczych
 • Depesze NOTAM
 • Typy depeszy NOTAM
 • Pola depesz NOTAM
 • Nagłówek
 • Infrastruktura i wyposażenie naziemne lotniska odlotu, docelowego i zapasowego
 • Struktura przestrzeni powietrznej

Rozdział 16 - Informacje meteorologiczne

 • Rodzaje informacji meteorologicznych
 • Obserwacje METAR i SPECI
 • Prognoza pogody TAF
 • Prognoza obszarowa GAMET
 • Informacje AIRMET i SIGMET
 • Significant (SIGWX) - mapy istotnych zjawisk pogody
 • Mapy wiatrów
 • SNOWTAM
 • Zawartość dokumentacji lotniczo - meteorologicznej

Rozdział 17 - Plan lotu ICAO

 • Wzór formularza planu ICAO
 • Wypełnianie formularza planu lotu ICAO
 • Przykłady wypełnionego formularza planu lotu ICAO
 • Złożenie planu lotu

Rozdział 18 - Monitorowanie lotu

 • Monitorowanie paliwa
 • Monitorowanie czasu - praca z planem lotu
 • Obliczenie nowego czasu przelotu, paliwa i składowej wiatru w powietrzu
 • Odchylenie od trasy w locie VFR

Opis

Oprawa
miękka
Ilość stron
380
Format
B5
Wydanie
I
Rok wydania
2014
Język
polski